Openingstijden

Kinderdagverblijf Bubbels is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur. Op algemeen erkende feestdagen en tussen Kerst en  Nieuwjaar zijn wij gesloten. Halve dagopvang is alleen mogelijk op woensdag en vrijdag. Als uw kind een halve dag komt dan vindt de wisseling plaats tussen 12.30 -13.30 uur.

Breng- en haaltijden
Kinderdagverblijf Bubbels vindt het belangrijk om de rust en sfeer in de groepen zoveel mogelijk te waarborgen. Daarom hanteren wij vaste breng- en haaltijden.

Brengen tussen 7.30 en 9.00 uur
Halen tussen 16.00 tot 18.00 uur

Als uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald wordt u verzocht dit aan de leidster door te geven.